Leasing szyty na miarę twoich możliwości

Wysokość opłat leasingowych jak i czas trwania umowy leasingu dostosujemy do Twoich możliwości. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać program leasingowy spełniający potrzeby Twojej firmy. Wnikliwa analiza Twojej sytuacji finansowej, potrzeb i celów pozwoli na dostosowanie wysokości czynszów leasingowych do sezonowości przychodów oraz długości trwania zobowiązania leasingowego.
Korzystając z usług leasingowych uzyskujesz tym samym dostęp do nowych technologii np. do sprzętu komputerowego, bez konieczności poniesienia kosztów jego zakupu i ewentualnej wymiany, gdy za jakiś czas stanie się nieprzydatny bądź przestarzały technologicznie. Decydując się na leasing zapewniasz sobie stały dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Poprzez wybór leasingu jako formy finansowania oszczędzasz swoje pieniądze m.in.: poprzez możliwość wliczenia zarówno wpłaty początkowej jak i czynszów leasingowych w koszty uzyskania przychodu. Poza tym podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej. Leasing oferuje bardziej elastyczne procedury niż w przypadku kredytu bankowego. Nasze usługi to szybkość i prostota, dzięki której możesz błyskawicznie podjąć decyzję finansową, a co za tym idzie, natychmiast zareagować na sytuację rynkową.

Leasing jest najlepszą i najbardziej efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. W czasie trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania planowanych inwestycji, prowadząc do pomnażania zysków i utrwalania swojej pozycji na rynku.

Czy wiesz, że...?

Posiadane przez Ciebie środki pieniężne mogą być wykorzystane do innych celów niż modernizacja czy wymiana koniecznego do prowadzenia Twojej działalności sprzętu, maszyn czy urządzeń technicznych. Zakupiony przez Ciebie przedmiot leasingu finansowany jest ze źródeł zewnętrznych. Twój kapitał możesz zaangażować w inną, bardziej istotną w danym momencie sferę działalności firmy. Natomiast raty leasingowe spłacasz ze środków uzyskanych z eksploatacji przedmiotu leasingu, czyli z bieżących przychodów firmy.

Rodzaje leasingu
 • leasing środków transportu;
 • leasing nieruchomości;
 • leasing maszyn i urządzeń.
Kto może skorzystać
 • osoba prowadząca gospodarstwo rolne;
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółka cywilna;
 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa;
 • spółka komandytowo – akcyjna;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka akcyjna.
Co zyskujesz
 • poprawę płynności finansowej;
 • elastyczne opłaty leasingowe;
 • dogodny okres leasingowania;
 • możliwość rozwoju nowych technologii w firmie bez konieczności ich zakupu;
 • optymalne rozwiązania podatkowe;
 • brak ograniczenia zdolności kredytowej.