Wybierz interesujący Cię kredyt

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia na kolejne okresy. Wysokość limitu w rachunku bieżącym zależy od historii firmy i jej kondycji finansowej oraz obrotów na rachunku firmowym.

Co zyskujesz

 • dodatkowe środki na bieżące wydatki firmowe;
 • szybki dostęp do kredytu – decyzja o przyznaniu kredytu w ciągu 24 godzin;
 • brak opłaty za gotowość;
 • środki pieniężne udostępnione w rachunku przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą bez konieczności dokumentowania ich przeznaczenia;
 • swobodę decydowania kiedy, w jakiej kwocie oraz w jaki sposób skorzystacie z kredytu;
 • brak konieczności posiadania rachunku firmowego w banku w chwili składania wniosku o kredyt; wystarczające jest przedstawienie historii rachunku prowadzonego w innym banku;
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w okresie trwania umowy bez konieczności jego spłaty – każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia kredytowego i pozwala na jego ponowne wykorzystanie;
 • możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego jednorazowej spłaty przed terminem odnowienia;
 • naliczanie odsetek, stanowiących koszt uzyskania przychodu i pomniejszających podstawę do opodatkowania jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu;
 • 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego;
 • minimum dokumentów i decyzję kredytową do 5 dni roboczych.

Kredyt obrotowy

Kredyty obrotowe, inaczej krótkoterminowe, służą zaspokojeniu bieżących potrzeb firmy i wspierają cash flow. Zapewniają przedsiębiorcy płynność, gdy wydatki na zakup usług i towarów potrzebnych do bieżącej działalności są wyższe od spłaconych należności, albo gdy odbiorcy tych towarów i usług zwlekają z płatnościami. Przewidziany okres kredytowania może wynosić nawet do 3 lat w przypadku kredytu złotowego. Klient może wykorzystać kredyt bezgotówkowo, w transzach lub jednorazowo pod dokumenty płatnicze. Spłata kapitału może następować jednorazowo lub w ratach. Natomiast odsetki płatne są miesięcznie bądź kwartalnie.

Co zyskujesz

 • elastyczne finansowanie bieżącej działalności: kredyt obrotowy odnawialny może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu;
 • długi okres kredytowania: od 12 do 36 miesięcy;
 • możliwość wyboru waluty: PLN, USD, EUR, CHF lub GBP;
 • obrotowy charakter;
 • krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu, minimum formalności;
 • możliwość dopasowania zabezpieczeń do typu przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dotyczyć może kapitału obrotowego niezbędnego do uruchomienia pierwszego cyklu produkcyjnego z finansowanej inwestycji lub przyrostu kapitału obrotowego związanego z wprowadzonymi w ramach finansowej inwestycji zmianami.

Może on być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości  na rynku pierwotnym i wtórnym (również mieszkania, jeśli np. będzie ono jednocześnie siedzibą firmy): budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz adaptacji, modernizacji lokalu lub budynku użytkowego, w którym przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą. W ofertach banków znajdują się kredyty, których termin spłaty wynosi 5,10 czy nawet 15 lat.

Ponadto kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanej z lokalem lub budynkiem przeznaczonym na wynajem.

Co zyskujesz

 • szybki kredyt z możliwością karencji w spłacie;
 • do 80 lub 95% wartości inwestycji;
 • okres kredytowania do 15 lat;
 • dostępny w PLN, USD, EUR, CHF, GBP.
 • Pozyskanie środków finansowych

  umożliwiających realizację bieżących czy długofalowych planów (projektów) to jedno z kluczowych wyzwań, z którym prędzej czy później musi się zmierzyć każda firma, podmiot gospodarczy lub przedsiębiorca. I to zarówno wtedy, kiedy pieniądze są potrzebne na bieżące cele, np. zakup towarów i usług, wynagrodzenia, opłatę podatków oraz zobowiązań wobec ZUS, jak i wtedy, gdy są niezbędne na rozwój czy ekspansję.

 • Każda firma potrzebuje kapitału

  by sprawnie funkcjonować. Większość korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Kredyty są najtańszym sposobem pozyskania kapitału, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej. Wraz z rozwojem firmy, środków z zewnątrz potrzeba więcej.

 • Przedsiębiorca musi zapewnić sobie finansowanie

  zarówno w przypadku, kiedy dopiero debiutuje, rozpoczynając działalność gospodarczą, jak również, gdy chce poszerzyć jej zakres albo wdrożyć nowy projekt.

 • Banki z reguły wymagają historii prowadzenia działalności gospodarczej

  przez okres od 6 do 24 miesięcy. Jedynie nieliczne akceptują ten minimalny, półroczny okres. Z reguły do obliczenia zdolności kredytowej firmy przyjmuje się dane z zeznań podatkowych z ostatniego roku lub dwóch lat. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do rozbieżności pomiędzy poziomem dochodów uzyskiwanych w poszczególnych miesiącach – ważna jest jest ich stabilność. Kluczowe są również obroty na rachunkach bankowych z ostatnich 12 miesięcy, zawarte umowy oraz realizacja rocznych budżetów.